Waarom mee doen

Driekwart van de senioren kan niet meer zonder de digitale wereld


Digitaal vaardig

Computers, tablets en smartphones zijn de afgelopen jaren toegankelijker geworden voor iedereen.

Ze leveren gemak, voordeel, nut en vooral plezier, oordelen veel senioren. Geen wonder dus dat bijna driekwart van de senioren  niet meer zonder kan en wil.

 

Digitaal vaardig zijn staat gelijk aan onafhankelijk zijn.  Zo ziet een groot deel van de senioren het. Digitale apparaten maken hun wereld groter en leuker, en geven hen het gevoel met de tijd mee te gaan en onafhankelijker te zijn. Tevens zorgt het voor meer contact met familie en vrienden. De helft van de senioren zou dan ook niet meer zonder deze apparaten kunnen en willen! 

Digitaal vaardig zijn is een verrijking

De deelnemende senioren blijken digitaal vaardig. Gemiddeld gebruiken zij drie verschillende digitale apparaten, zoals een laptop, desktop, tablet of smartphone. Men gebruikt de digitale apparaten veel voor het onderhouden van sociale contacten, vooral via e-mail, sociale media zoals Facebook, WhatsApp en SMS. Daarnaast biedt digitaal zijn senioren ook belangrijke praktische gemakken, door de mogelijkheid van internetbankieren en online shoppen.

Veel invloed op het dagelijks leven

Digitaal actief zijn zorgt bij de helft van de ondervraagden voor meer contact met familie, vrienden en kennissen. Tevens blijkt maar liefst 37% hernieuwde contacten met vrienden van vroeger te hebben door het gebruik van internet. Ook op de vraag wat voor invloed het op het dagelijks leven heeft als men geen gebruik meer kan maken van digitale apparaten komt duidelijk naar voren dat dit voor minder contact en meer ongemak zou zorgen. Het zou het leven volgens veel senioren dan ook saaier, moeilijker en duurder maken. Het onderhouden van contacten wordt namelijk een stuk lastiger en prijziger (bellen i.p.v. e-mailen of Skypen), zeker met familie en vrienden in het buitenland. En het zou als erg vervelend worden ervaren wanneer men bijvoorbeeld geen gebruik meer zou kunnen maken van digitale overheidsloketten en internetbankieren. 

Leukere vakantiebeleving

Aangezien het onderzoek in de zomer is uitgevoerd hebben wij ook gevraagd naar de invloed van digitale apparaten op vakanties en uitstapjes. Zes van de tien senioren geven aan dat zij hun digitale apparaten meenemen op vakantie en tijdens uitstapjes. Dit vooral met de reden om contact te onderhouden met het thuisfront.

 

Kortom, uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat, niet voor alle, maar wel voor veel senioren, het gebruik van digitale apparaten het dagelijks leven verrijkt, leuker en makkelijker maakt. Het is dan ook een onmisbaar onderdeel van het dagelijks leven geworden. En zoals een van de deelnemers schrijft: ”In deze tijd staat digitale kennis gelijk aan onafhankelijk zijn”. Senioren die graag ook de voordelen van digitaal zijn willen ervaren, maar nog geen of beperkte digitale vaardigheden hebben, kunnen voor ondersteuning terecht bij SeniorTab.